Já to tak pochopil. Prostě do eRka až po dosažení věku 3 let (což není zase tak drastické omezení).
Viz. b) z citace, vozidlo není vybaveno zádržným systémem, nesmí přepravovat dítě mladší 3 let....
Díky ! velice poučné, většinu jsem nevěděl. Dotaz můžu ? Takže, pokud vozidlo, nemá vzadu bezpečnostní pásy, tak mohu vzadu přepravovat dítě starší 3 let bez jakéhokoliv zádržného systému (sedačka, pásy, apod...) ?
Odpověď na příspěvek [ zpět ]
Zrušit
Asi už to tu bylo, ale řeším to nyní poměrně často, tak pro jistotu připomínám:

Kdy musí mít dítě v autě autosedačku nebo podsedák


Přepravu dětí v autě upravuje paragraf 6 Zákona o silničním provozu platný od 1. května 2008, odstavec 1 (přesné znění viz níže). Jednoduše shrnuto, v zákoně je stanoveno:

Dítě je v osobním automobilu vybaveném pásy možno převážet bez použití autosedačky nebo podsedáku jen pokud dítě má nejméně 150 cm nebo 36 kg. K tomu, aby mohlo jezdit bez sedačky nebo podsedáku, stačí naplnění už jedné z těchto podmínek, nemusí mít tedy současně více než 150 cm a více než 36 kg. Žádná jiná omezení už v předpisech nejsou (tedy například omezení věkem 12 let atd.).


Dítě může být v osobním autě vybaveném pásy přepravováno v autosedačce i na místě spolujezdce. Jediné omezení je, že pokud je přepravováno mimino čelem proti směru jízdy, tedy v tzv. vajíčku, musí být na tomto místě vypnutý airbag.


Pokud na zadních sedačkách osobního auta přepravujete 3 děti a nevejdou se tam 3 autosedačky najednou, může být jedno dítě starší 3 let přepravováno bez ní a jen se připoutá bezpečnostním pásem.


Podsedák je z pohledu zákona druh autosedačky, platí tedy pro něj totéž co pro autosedačky.


Pokud auto pásy nemá, pak v něm nesmíte vozit děti mladší 3 let a dítě menší než 150 cm nesmí jet na místě spolujezdce.


V autobusu musí dítě starší 3 let použít bezpečnostní pás, pokud je jimi autobus vybaven, v taxíku nemusí mít dítě ve městě autosedačku a stačí mu pásy.
Zákon o silničním provozu, § 6, odstavec 1


Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen

a) ... (netýká se přepravy dětí)

b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem,


1. dítě mladší tří let,


2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě


1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,


2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,

d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,

e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem,