12. leden 2004

Renovace hydraulického systému spojky

Rubrika: Brzdy a spojka, Přečteno: 19007×, Komentářů: 4, Líbí se Autor: Džon
renovace s možnou úpravou na novější provedení.

Tak jako brzdy i spojka je ovládána hydraulicky (kapalinově). Kapalina je použita stejná jako brzdová a má také s brzdovým okruhem společnou doplňovací nádobku.

Hlavní válec spojky je umístěn hned vedle brzdového válce v kufru, pod přepážkou. Vypínací (pracovní) válec spojky je přišroubován na převodovce a je přístupný po sejmutí krytu převodovky z prostoru pro zavazadla za zadními sedačkami.

Stářím může i u spojkového systému (ač je méně namáhán než brzdový) dojít k prolínání brzdové kapaliny kolem pryžových manžet, prorezavění spojkové trubičky či zpuchření spojkové hadičky. Proto je dobré stav spojkového systému zkontrolovat a popřípadě zrenovovat. Výměna pryžových součástí spojkového systému je doporučena po 100.000 km.

Novější provedení:

Do automobilů Š 105 - 130 od r. 1984 (model 85') se používá hydraulický systém téměř shodný jako do vozů 100-110R a 105-120 do uvedeného roku výroby, ale s drobným technologickým zlepšením. Pokud budete chtít systém inovovat, příslušné odchylky a možnosti záměny najdete níže v textu. Inovace přinese snadnější chod spojky a lepší těsnost.

Pokud budu v článku mluvit o starším provedení, jedná se systém použitý ve vozech Š100-110R a Š105-120 do roku výroby 1984 a pokud budu mluvit o novějším provedení, jedná se o systém použitý ve vozech Š105-136 od r.v. 1984 (typ M).

Prohlédnutí systému:

Nejprve zkontrolujte, zda těsní hlavní válec. Prohlédněte, zda není kolem jeho příruby orezlý plechový držák. Pokud ano, je to většinou způsobeno prolínající brzdovou kapalinou, která rozrušuje lak a dává tím vzniknout korozi. Dále zespodu vozu zkontrolujte spojkovou trubičku, zda by nebylo vhodné ji vyměnit a také zespodu prohlédněte spojkovou hadičku, zda není zpuchřelá. Nakonec se podívejte pod víko převodovky na hlavní válec, zda z něho kapalina při sešlapávání spojky neprolíná.

Pokud se systém zdá v pořádku, ale nemáte jistotu, zda opravdu v pořádku je a jak dlouho ještě vydrží, raději alespoň částečnou renovaci proveďte.

Vypuštění kapaliny:

Nejprve vypusťte ze systému kapalinu. Na odvzdušňovací šroub vypínacího válce nasaďte hadičku, tu zaveďte do nějaké nádoby, šroub povolte a šlapáním na spojkový pedál kapalinu vytlačte do nádoby. Pokud to nejde, musí se pedál stlačit, šroub dotáhnout, pedál povolit, šroub povolit, pedál stlačit, šroub dotáhnout, a tak pořád dokola, dokud ze systému nepůjde vzduch. O brzdový systém se bát nemusíte, ten zůstane nezavzdušněný, ačkoliv má společnou nádobku na brzdovou kapalinu.

Hlavní válec:

Z hlavního válce odšroubujte průtokový šroub, přes který je napojená spojková trubička, dále oddělejte doplňovací hadičku a celý válec odšroubujte od pedálové konzoly, kde drží na dvou šroubech M8.

Válec opatrně vyndejte a zbavte ho zbytků brzdové kapaliny. Neustále dávejte pozor aby se brzdová kapalina nedostala na lak ! Je vůči němu dosti agresivní a velmi rychle ho dokáže poškodit. Pokud se přeci jen stane, že se kapalina na lak dostane, okamžitě ji umyjte vodou a lak ošetřete leštěnkou, Tempem, apod.

Válec buď můžete koupit koupit celý nový (cca 200,- Kč) nebo ho renovovat. Zde se budu zabývat pouze renovací, při koupi nového válec jen vyměňte. Ale pozor, na to abyste koupili správně starší nebo novější provedení.

Pokud chcete systém inovovat na novější, kupte buď nový válec pro Š 120, nebo sežeňte starší a kupte do něho nové gumičky. Starý typ válce nelze použít pro novější provedení. Na obrázcích vidíte hlavní spojkový válec pro Š 120 typ M, tedy novější variantu a pod ním původní starší variantu. Tyto se liší použitými těsnícími manžetami a systémem napojení hadičky pro doplňování brzdové kapaliny z nádobky. U novějšího provedení je náustek, u staršího je hadička zakončena očkem a přidělaná přes průtokový šroub. Náustek a šroub nelze zaměnit, mají jiný závit.

Novější provedení (vlevo) a starší provedení (originál 110R vpravo)

Z válce vyklepněte píst. Na něm jsou tři gumičky + jedna manžeta na válci. Tyto gumičky včetně manžety je třeba koupit nové a vyměnit. Při výměně si zapamatujte jak má být stírací kroužek abyste ho nasadili správně břitem směrem do válce. Také se podívejte, zda nejsou válec a píst hodně opotřebeny, pokud ano raději kupte nové. Nové gumičky lehce namažte brzdovou kapalinou (ničím jiným!) a píst nasaďte zpět do válce. Nakonec nasaďte na válec novou manžetu a celek zamontujte zpět do auta. Pokud dbáte na estetický dojem můžete válec před montáží stříknout barvou.

Ještě je nutno podotknout, že pokud jsou válec a pístek hodně opotřebeny je lepší investovat do celého nového válce, neboť v takovém případě nové gumičky nemusejí únik brzdové kapaliny zastavit.

Vypínací (pracovní) válec:

Sundejte kryt převodovky na dně zavazadlového prostoru za zadními sedadly, sundejte plastový kryt, který kryje spojkový válec, odpojte dvě pružiny mezi vypínacím válcem a spojkou, vyndejte vypínací tyčku, povolte (neodšroubovávejte) spojkovou hadičku a odšroubujte 4 matice, které drží válec na převodovce. Nyní můžete válec sundat a odšroubovat od spojkové hadičky. Opět pozor aby se zbytky brzdové kapaliny nedostaly na lak.

Válec očistěte a rozeberte. Odšroubujte odvzdušňovací ventilek, sundejte pryžovou manžetu, pod ní je ve válci vnitřní ségrovka, tu musíte vyndat a z druhé strany vytlačit ven pístek.

Nyní pečlivě očistěte pístek i válec zevnitř a podívejte se, zda není válec či pístek příliš opotřebován a nebylo by vhodné pořídit nové. Na pístku vyměňte pryžový kroužek - opět pozor pro Š 100 - 110R je jiný než pro Š 105-130. Pokud ale chcete systém inovovat, musíte koupit novější typ manžety a zároveň i novější pístek. Válec je stejný. U novější varianty dbejte při nasazování gumičky na pístek na to, aby byla nasazena břitem do válce. U staršího provedení tento břit není, takže je jedno jak gumičku nasadíte.

Rozložený původní vypínací válec ze Š 110 R (starší typ)

Rozložený vypínací válec novějšího typu (jiný pístek a manžeta)

Příslušenství k vypínacímu válci spojky (tyčka, pružiny, matičky, podložky, kryt)

Válec složte a můžete se pustit do jeho montáže zpět na původní místo. Doporučuji dosedací plochu na převodovce očistit, odmastit a před nasazením válce potřít těsnicím tmelem, aby tudy neprosakoval olej z převodovky. Nebo alespoň koupit nové těsnění.

Válec nejprve našroubujte na spojkovou hadičku (pokud ji chcete měnit udělejte to před montáží válce), potom ho nasaďte na převodovku. Na přední šroubky (ve směru jízdy) nasaďte přidržovací pružinu plastového víka, na zadní šrouby přijdou pružné podložky a válec přišroubujte maticemi. Natáhněte pružiny ke spojce, dotáhněte k válci spojkovou hadičku a nasaďte vypínací tyčku.

Kompletní vypínací válec spojky (po repasi)

Tyčku hned po nasazení seřiďte tak, aby se opřela o spojku a ještě ji asi o dva milimetry prodlužte. To je její základní nastavení. Zatím válec nezakrytujte, dokud systém nenaplníte brzdovou kapalinou, neodvzdušníte a neseřídíte. Tomu se ale budu věnovat na konci článku.

Spojková trubička a hadička:

Tomuto tématu budu věnovat jen pár řádek, ale práce je to nejhorší. Pokud chcete měnit spojkovou trubičku můžete koupit spojkovou pro Škoda 105-120 a jinak ji naohýbat. Délkově je zhruba stejná. Pokud seženete originál pro 100/110R - máte o práci méně. Také si můžete trubičku nechat někde udělat, ale pozor, má větší průměr než trubičky brzdové (brzdová - 5mm, spojková - 6mm). Spojkovou hadičku také můžete použít pro 105-120... nabízeli mi dva druhy, delší a kratší. Takže berte ten delší nebo si raději vezměte hadičku pro porovnání s sebou.

Samotnou výměnu je s výhodou dělat v jámě nebo nejlépe s autem na kolíbce, protože potom se to dělá celkem dobře. Trubičku stačí odpojit od očka u hlavního válce vpředu a od hadičky vzadu, vyndat a vyměnit. S hadičkou je to problematičtější, protože je chycená k úchytu na karoserii přes pružný plech. Ten je nutno vyrazit a po výměně hadičky opět narazit, ale dělá se to velmi špatně. Je k tomu velmi špatný přístup. Bez jámy či kolíbky to nedoporučuji nikomu dělat (pro názornost - je to stejný spoj jaký najdete mezi trubičkou a hadičkou předních brzd v podběhu).

Spoj spojkové hadičky a trubičky

Naplnění a odvzdušnění systému:

Do nádobky nalijte novou brzdovou kapalinu (Syntol HD 205 nebo 265) a stejným způsobem jako kapalinu jste vypouštěli ji zase dostaňte do okruhu. Neustále dávejte pozor, abyste měli kapalinu v nádobce a nedostal se vám do systému vzduch. Jakmile jde vzadu z odvzdušňovacího šroubu nová brzdová kapalina, šroub dotáhněte

Seřízení spojky:

Nejprve po nasazení seřiďte vypínací tyčku tak, aby se opřela o spojku a ještě ji asi o dva milimetry prodlužte. To je základní nastavení.

Nyní (na neutrál) nastartujte a opatrně vyzkoušejte chod spojkového pedálu. Pokud spojka nezabírá, nebo zabírá na pedálu příliš vysoko, musíte tyčku zkrátit.

Pokud naopak zabírá příliš nízko, nebo dokonce spojka nevypíná a stále zabírá, musíte tyčku prodloužit.

Vše opakujte dokud nemáte spojku seřízenou tak jak jste zvyklí. Správně by spojka měla zabírat spíš níž, asi v jedné třetině chodu pedálu měřeno odspodu, zejména proto, že s opotřebením spojkové lamely se poloha pedálu, kdy spojka zabírá, zvedá a mohlo by dojít k prokluzování lamely.

seřizovací vypínací tyčka spojky


Rubrika: Brzdy a spojka, Přečteno: 19007×, Komentářů: 4, Líbí se Autor: Džon
Ty pracovní válečky byly vždycky z hliníku. A k té opravě : je celkem jedno jaké tam je provedení, kupte manžetu misku 22mm a opřete ji zevnitř o pístek a smontujte to. Fachčí to bez problémů.
Zeptej se michala K také stím měl problém ale řešení bylo jen o nastavení tyčky
Zdravím,mám jeden problém se spojkou.Je nově vyměněná a seřízená,ale nejde ovzdušnit.Musí mi někudy odcházet tlak.Přes hlavní válec to asi nebude,ten je kompletně vyměněn za druhý a nic z něj neuniká ani neteče. I hadice jsou celkem v pořádku.Naopak ve vypínacím válci při sešlápnutí spojky zasyčí, problém je asi ve steřelé gumičce,kudy mi nabírá vzduch a spojka tím pádem nejde ovzdušnit. Chci se zeptat,jestli se dá gumička koupit a kolik by stála a kdyby ne,tak kolik by stál celý nový vypínací válec.Moc díky za odpověď. Bugi
Chtěl bych se zeptat ohledně vypínacímu válci spojky nad převodovkou..


Ten plášť(obal) je v serii ze slitiny ? ..já mám doma kousek vyrobený z hliníku..je to možné ? respektive vyrábělo se to někdy seriově někam ?


díky za rady