5. prosinec 2006

Zlatý Pacoš www.skoda110R.cz Roku 2006

Rubrika: Zlatý Pacoš, Přečteno: 18685×, Komentářů: 64, Líbí se Autor: Láďa Ladič
první oficiální ročník

ROČNÍK 2006 - PRVNÍ OFICIÁLNÍ

17.2.2007

ZHMOTNĚNÍ A PRVNÍ PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ ZLATÝCH PACOŠŮ

10.2.2007 NA NAŠEM MLADOBOLESLAVSKÉM ZIMNÍM SRAZU V HOSPODĚ NA STATKU

Již delší dobu se ozývali hlasy oceněných, že by jim nevadila cena Zlatý Pacoš v pevném skupenství, aby se s ní mohli ještě více Radovat. Já jsem se této iniciativě celkem dlouho bRánil. Chtěl jsem ponechat toto ocenění - "titul" v nedotknutelné viRtuální podobě o ktERém všichni vědí, ale nikdo ho v Ruce nikdy netřímal. Pak ale přišel náš spontáně vzniklý Zimní sRaz , známý pod několika názvy - MinisRaz, Kulový blesk, Zimní hundERt slet atd. atd. a všechno bylo náhle jinak.

O Realizaci zhmotnění ocenění byl požádán tento muž.

Chrobák.Sáček nás již loni na své ERKOsvatbě potěšil kRásnými účastnickými diplomy a sRazovými samolepkami, takže když došlo na přání Realizace ocenění, hned bylo jasné, kdo to dostane na staRost.

VýRoba pacošských diplomů a hvězdičkových samolepek byla pRo Sáčka Relativně hRačka, ovšem příběh o sešívání tRikolor na Ruličky, kdy mu při navlékání jaksi odlétla jehla a celá Rodina ji pak hodinu hledala v kobERci, si někdy nechte vypRávět osobně.

Samotné předávání ocenění v hospodě Na Statku mělo, myslím, celkem klasický až konzERvativní průběh. Vyvolávala se jména přítomných Zlatých Pacošů a to nejen za Rok 2006, ale i za Rok předešlý, potřásalo se Rukama a to vše za potlesku vděčného občERstveného publika. Nevím co dodat více, pRostě jen další naše jak se patří taškařice.

Jsem moc Rád, jestliže toto ocenění dělá svým nositelům Radost a těším se na ně za necelý Rok v nové poRotě, až budeme hledat další naše Zlaté Pacoše Roku 2007.

ZdRaví Láďa Ladič

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.11.2006

Měsíce běží jak splašené a za chvíli zas budeme moci bilancovat. VýRaznou změnou při hodnocení Roku 2006 je fakt, že nikoliv já, ale poRota bude nominovat a posléze vybíRat největší pacoše z našich řad. ZRovna tak bude moci Rozšiřovat či měnit kategoRie dle své libosti.

A kdo v poRotě Zlatého Pacoše Roku 2006 zasedne? No kdo jiný než loňští vítězové :o) Systém "když letos vyhRaješ, příští Rok vybíRáš" zaRučuje nejen každoRoční obměnu soudců, ale především obměnu vítězů, pRotože poRotci samozřejmě nemohou nominovat aktuální kolegy z poRoty. Já budu nadále už jen kooRdinátoRem a sčítačem hlasů a Rovněž se vzdávám náRoku na nominaci (neumím totiž pRohRávat :oD).

Již bRzy tedy vyzvu KDB, Lucinku, RST a Schwejka (Jíňa se účasti v poRotě vzdal), abychom na Mikuláše mohli zveřejnit nové nominace. Kdo má s hlasováním zkušenosti, nemohl si nevšimnout, že letošní poRota je čtyřčlená, tedy sudý počet. Může se tedy snadno stát, že o vítězství v dané kategoRii se podělí více nominovaných, více vítězů = více Radosti, ale nepředbíhejme události ;o)

Pojďme si pRozatím v čekání na nominace představit loňské vítěze a letošní poRotce tRochu podRobněji.

  • KaRla aneb KDB jsem měl možnost navštívit nedávno osobně v jeho "vlčím doupěti" (má dva kRásné ERské setRy ;oD). Jel jsem tam za účelem fotit vRaky EREK, ale byl jsem v tomto lehce zklamán. KDB má sice jeden očesaný skelet na dvoRku, ale to je vše. Zbylá 4 ERKA (slovy čtyři ERKA) má v dobRém pojízdném či v zakonzERvovaném a dobře uloženém stavu. Nikde žádné hnijící zapomenuté sny. Každopádně ERKAŘSKÝ Pacoš je to každým coulem. Jen tak mezi řečí mi slícoval dveře atd., atd. ;o) Zde je skRomný výběR z části jeho vozového paRku - PampERiška , Bílá střela , VRabec v hRsti či BERuška
  • Lucinka? Kdo je to Lucinka? MůůůRka jenom zlatá :oDDD, voda čo nás dRží nad vodou, nepřetRžitý pRoud pozitivní enERgie, osoba milá a kReativní , čERstvá lauReátka titulu HundERtista Roku 2006 , uděleného společností HundERtGang, iniciátoRka MoRavskoslezkého ŠkodaSletu , šlechtitelka Sluníčka , ale tak tRochu (víc než tRochu ) i jeho BRášky . Už má pRý připRavenou spóóóustu nominací a námětů ;o)
  • Radka Svěceného alias RST by jste mohli nominovat na Pacoše každý Rok a nikdy by jste se nespletli. Loni podaRoval ERKOsvět dRuhovýRobními Replikami štítků Š110R , letos mu dokonce vyšla ve vydavatelství GRada kRásná a přínosná kniha Škoda 110R , mezitím si tu a tam z dlouhé chvíle dojede do Běšin s Red Shadowem pro vítězství, letos "jen" dvakRát :oD a co nám upeče příští Rok se tepRve uvidí. Nechme se překvapit ;o) Takový je pRostě náš RST, enERgický ERKAŘ s tRubkou místo tlumiče ;oD
  • Jó to Schwejk napíše jeden článek Jak přidat tRochu kobylek a je to. Kdo sleduje vývoj žebříčku nejčtenějších článků, nemůže si nevšimnout, jak jeho hvězda stále a nezadRžitelně stoupá. Nejinak je to i se zájmem o Schwejkem poladěné motoRy. Často čteme výčet plánovaných úpRav, ktERý končí snovým přáním - zástavba schwejkoagRegátu. Je to tak - kdo ho má, vyhRává , šanci dRuhým nedává. Jestli se na něco aktuálně těšim, tak jsou to Schwejkovi nominace

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.12.2006

NOMINACE 2006

Nominace na Nejnakažlivějšího nadšence Roku 2006:

1Venca, 603, Alchstuip, Alda, ASokky, Atila, Bajsel, Bordo, Crestik, Cvrk, Danda, Dakos, Dave.j, Daves, Dawe, Dejv, Dejvid, DejvV, Demon, Durkes, Dvordy, Džon, Eddie, Edis, Eidy, Eminem, Falcon, Feratt, Ferdo mravenec, Fido, FIJA, Free, Green erko, Haness, Hansi, Hanys, Hipa, Hombre, Hundrtkarjiri, Huty, Hyde, Charles, Chrobák.Sáček, J.T., Jake, Jarda.r, Jerrom, Jezevec, Jíňa, Johannes, Karfi, Katka, Kiler, Kiwira, Kloggie, Koko, kpt.Budha, Kubina, Laďa-Ladis, Ládis, Laďo, Larry, Libor009, Limsik, Luky, m8rinek, M@ra, Martan, Martin Kraucher, Martina, Martin z K, Marty110r, Matsoft, Max, Medvěd, MichalK, Mikvik, Mišule, Misumi, Mitom, Moth, Mototechna, Myšák, Myschak, Ondra H., Ota, P.B., Pailot, Palmexman, PatoRS, PetanBMX, Petkar, Petr, Pů, Rabrit, S.D.Gotrek, Siki, Sprint, Spyker, Stanley, Stepan, Strny, Tadeáška, Tátomechanük, Tigerhoo, Tom rrt, Ťopajs, Torsten, Trebron, Vajlo Zabiják, Vedec, Vlllad, Výsk@, Wlad, Zbyňa, Zdeno

a ZdenoR

Nominace na DobRého Rádce nad zlato Roku 2006:

Daves, Džon, FIJA, Láďa-Ladis, Luky, Martin z K, Petkar, Petr, Tátomechanük, S.D.Gotrek, Stanley, Vlllad

a Výsk@

Nominace pro PoháR konstRuktÉRů 110R Roku 2006:

Nominace na NejvytRvalejšího vytRvalce Roku 2006:

Nominace na SRazů tahouna Roku 2006:

stovko-škodovácké společnosti neb jedním z nejdůležitějších hodnotících kRitERií kvalit sRazů je fakt, zda na akci doRazil Šluknovský hundERťácký kRál Výska s pávikem či nikoliv

Nominace na Filmový přínos ERKAřskému světu:

Nominace na ERKAřský počin Roku 2006:

na letošní "poháR konstruktÉRů 110R", kohopak on nám asi vybERe? :oD

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1.2007 00:30

VYHLÁŠENÍ OCENĚNÍ

ZLATÝ PACOŠ WWW.SKODA110R.CZ ROKU 2006

Tak a je to. Je to hotová věc. Už nelze nic měnit, nic přepisovat, maximálně možná účetnictví, zkRátka Rok 2006 definitivně skončil a je tu nové datum, nový Rok 007, UAU mě to bERe!!! To očekávání, to slibování si, boj nových ambicí se staRými nešvaRy. Kdo zvítězí, kdo vyvěsí pRapoRy? No tak na to si Rok počkáme, ale nás zajímá něco úplně, úplně jiného.

Dopředu bych Rád poděkoval Džonovi, za to že zRealizoval tento web a vytvořil nám toto viRtuální ERKAřské kongEResové centrum, ve ktERém se naše společnost setkává, tvaRuje, kRystalizuje, Realizuje, hecuje, domlouvá, Rozmlouvá, kšeftuje, směňuje, odpočívá, čERpá, tRénuje, zkRátka to tu ŽIJE!

Dále bych Rád poděkoval pánům Marešovi a Ebenovi za to, že dodRželi naší gentlemanskou dohodu a vyhlásili vítěze svých zábavných šolichů (zpRavidla absolutní ERKAřské nýmandy) v jiném vysílacím čase, než je ten náš dávno předem ohlášený. Tím chci jen naznačit, kdyby čistě hypoteticky náhodou příští Rok končila SupERstaR a StaRdance na Silvouše po půlnoci, aby jste měli napaměti, čí to byl původně vyhRazený časoplácek a kdo s tím začal.

Děkuji poRotcům - KDB, Lucince, RST a Schwejkovi, že přijali svůj post, zhostili se zodpovědně své Role a učinili svým dílem anketu zajímavou a napínavou.

V neposlední řadě děkuji Vám všem v publiku - těm pRo mne nyní neviditelným čtenářům této ankety, že jste se přišli podívat na naše vyhlášení. A víte co? Pojďme na to!

* * * * * *

KategoRie "Nejnakažlivější nadšenec Roku" je zdánlivě lehká a otevřená disciplína, ale pRávě ten fakt, že se vybíRá z velké množiny nominací, letos se nám jen zde sešlo úctyhodných 119 jmen ještě úctyhodnějších přátel webu, tak zkRátka učinit onu volbu a vytáhnout s toho davu jedno jméno není pRo poRotce věc snadná. Dopadlo to nakonec tak, že každý z poRotců nezávisle na ostatních vyřkl jiné jméno a máme tu pRoto udělené čtyři Zlaté pacoše v kategorii Nejnakažlivější nadšenec Roku 2006:

Eddie , Fido , m8rinek a Marty110r

* * * * * *

"DobRý Rádce nad zlato" je jedna z nejušlechtilejších kategoRií, jaké zde máme. Často nejde jen o to, kdo má nejvíc nasbíRaných vědomostí, zkušeností, fíglů, ale mnohdy je to o tRpělivosti třeba po sté odpovědět nově příchozímu návštěvníkovi nějakou základní, pro většinu domácích zcela banální otázku. Toho jsou schopni jen opRavdu dobří rádci. Stejný počet hlasů získali dva nestoři webu, dva Zlatí pacoši a vskutku Dobří Rádci nad zlato Roku 2006:

Petr a Tátomechanük

* * * * * *

KategoRií nejen technickou, ale především kategoRií činů je PoháR konstRuktÉRů 110R. Vedete někdo statistiku, kolik se za Rok zRealizuje Renovací Š110R a kolik z nich jich je čERvených. Já mám takovej pocit, že letos snad úplně všechny, có? Ale zpět k tématu - opět nééé jeden, ale hned dva pilníci posbíRali stejný počet hlasů a bERou Zlatýho pacoše za PoháR konstRuktÉRů 110R Roku 2006. Co myslíte, jakou baRvu asi jejich vozy mají? ČERvenááá sééé line záááře, čERvenááá sééé line záááře, óóó héééj, óóó héééj......

Dejvid a Stepan

* * * * * *

Disciplínu "NejvytRvalejšího vytRvalce" jsme na podnět poRotce RST nasadili letos popRvé. Je to kategoRie pRo ty, kdož tak dlouho svůj vůz Renovují, že se jejich ERKA i přes svou nedokončenost, či možná pRávě pRo ni, stala legendou. Je to taky jediná sekce, kde se poRotci nezávisle shodli na jediném jménu a tak pRvní držitel ocenění Zlatého pacoše za NejvytRvalejšího vytRvalce Roku 2006 se zároveň stává tak tRochu moRálním vítězem celé letošní ankety, i když jak ftipně podotkl KDB - teď si to lehce pokazil tím, že na ERKU vydatně zapRacoval. Tak to tedy PRRRRR pacoši! Jestli Ti to teď nalakujou, tak né že to hned nastRojíš a na jaře vyjedeš! Jak by k tomu pak přišli ostatní vytRvalci, kdyby se takhle jeden utRhnul z pelotonu?

Petkar

* * * * * *

Jsou lidé, jejichž nepřítomnost ani nepostřehneme, jsou lidé, jejichž účast nás těší a jsou i lidé nenahRaditelní, bez nichž už to pRostě ani nejde a bez jejichž přítomnosti akce upadají. Ano tušíte spRávně, že skupina C) jsou oni tzv. SRazů tahouni, tedy lidé chaRizmatičtí, nepostRadatelní, dav přitahující. Příjde mi zvláštní až neuvěřitené, že ačkoliv v noRmálním civilním životě na tento druh před vyhynutím moc často nenaRazíte, u nás na webu jich máme hnedle několik. A nemyslím si to jen já, stejného názoRu byli i poRotci, což dokazuje jejich opět zcela Rozličná volba s následkem udělení čtyř ocenění Zlatého pacoše SRazů tahouna Roku 2006:

Chrobák.Sáček , Mišule , Petr a Výsk@

* * * * * *

O cenu za "Filmový přínos ERKAřskému světu" se nám tu ucházejí jména tak legendáRní a věhlasná, až mi přeskakují pRsty na klávesnici. Ocenění Zlatého pacoše za Filmový přínos ERKAřskému světu získává žena, dáma nepomíjivého šaRmu a pRo nás nezapomenutelných řidičských výkonů za volantem Coupé 110R v hned několika filmech.

Jana Brejchová

* * * * * *

No a dopRacovali jsme se ke kRálovské volné disciplíně naší ankety - "ERKAřský počin Roku". Když mi poRotci nejpRve posílali své nominace, zdálo se to být napRosto jednoznačné, kdo převezme tento titul, ovšem když došlo na vERdikty, vše bylo náhle jinak a jak je dnes, Resp. letos naším zvykem, ocenění Zlatý pacoš za ERKAřský počin Roku 2006 bylo uděleno dvěma ERKAřským celebRitám naší společnosti za opRavdu skvělé, výjimečné a ostatní obohacující počiny.

Chrobák.Sáček a Marty

* * * * * *

Tááák, je posekáno, zabaleno, odesláno!!!

GRatuluji všem hvězdičkářům, zdravím i sámo i velectěné kolečkáře!!! (Omlouvám se teenagERům, že na tenhle fóRek to chce už trochu věk. Byli to ale tenkRát na ČST fááákt hustý boje, có? :oDDD) No a těším se na ty, kdož budou chtít za jedenáct měsíců zasednout v poRotě, neb u nás Ti úspěšní mohou dopřát úspěch zas dalším, no ano, no jistě, no ale samozřejmě, no pRoč ne třeba Vám, no....no dobRá konec řečí. Tjam-ta-da-dáááááááá...........

A tak jdeme do finále tadam-tadam-tada-tááá-da-dááá,

ta-dam a možná i kou-zel-nííík

a ERKA jak sen, co se líbili všem

a jestli jste se tRochu smáli,

tak dali jste tRochu chváli i nááááááám

Do nového Roku vše nej přeje Láďa Ladič ;o)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KOMPLETNÍ PACOŠ-PREZENČKA

ANEB MOZAIKA VŠECH DOSUD OCENĚNÝCH ERKAŘŮ

... a jak anketa Zlatý pacoš www.skoda110R.cz

vlastně vznikla?


Rubrika: Zlatý Pacoš, Přečteno: 18685×, Komentářů: 64, Líbí se Autor: Láďa Ladič
Jó Fabo musíš se trochu provařit, pak se to jistě dostaví ;oD

Paní Brajchovou jsem nenašel sílu kontaktovat, aby se nelekla, že si na ní nějaká "sekta" dělá zuby 😀DD
Som tu zase s krížkom po funuse 🙂

Ako stojíte s Janou Brejchovou, podarilo sa? 🙂
Tak to joooo...!!!!
Rád bratře Hipo odpovím na všechny Tvé otázky:

Vyhrávají u nás i lidé, kteří nevlastní erko, napočítal jsem čtyři 😉

Paní Janu Brejchovou se nám doposud nepodařilo kontaktovat. Žádné stránky neobsahují kontakt na ni ani na okruh jejich fanoušku, faklub či něco podobného.

Zhmotnění ceny sebou přináší i zhmotnění nákladů na hmotnou výrobu a jelikož nedisponuji hmotným rozpočtem na tento podnik, zůstanou pravděpodobně ocenění nadále jen virtuální. Nic, na co by se prášilo v poličce 😀
O huleni jen v dobrem!!!


Ze jsem se tam, na post nejvyssi, nechytal je me jasne, nemam totiz eRko... Lada me to porad nemuze odpustit... ale to jsem rict nechtel... Chtel jsem se zeptat, zda te J. Brejchove skutecne neco poslete, ci osobne predate??? Budete vubec nejake "hmotne" ceny udelovat? (jak pise nize kolega Skodovkar " pozlacene" ci nepozlacene?!)


🙂
Jo jo, takovej vám to byl hodnej, pracovitej, tvořivej a pozitivně vyladěnej kluk, než začal hulit to svinstvo 😀DD
Děkuji děkuji děkuji, se slzou v oku slibuji že všichni nadšenci z tohoto webu budou mít při mých autogramiádách přednost. 😀

Velice si tohoto - dokonce - dvojnásobného odcenění vážím a nechávám si šít nový smoking na slavnostní předání. Věřím že cena ať už jakéhokoliv tvaru bude alespoň pozlacená 😀

Měl bych malý dost morbidní podnikatelský nápad - nemůžu si pomoct, ale pohled na eRkařský chodník slávy, se svými tmavšími a světlejšími čtverci ve mě spíš vyvolává dojem hřbitova. A tak jsem si vzpoměl na loňskou diskusi s Jardou R.

Kluci totiž mojí dlouhodobou renovaci Růženy komentovali poznámkami jako:

" než to doděláš tak dojde ropa " nebo


" až to doděláš tak už rovnou umřeš " 😀DD

takže jsem navrhnul že by mě v ní rovnou mohli zahrabat - jenže to by asi byla škoda, vyrobit dřevěnou eRko rakev je zase technicky náročné, TAKŽE zvítězil návrh na krásnou eRkovou urničku v barvách originálního vozu.

Takže navrhuji udělat ZLATÉHO PACOŠE v podobě urny 3D eRka, protože tím se stane světově naprosto unikátní a vyjjímečnou cenou, jedinou cenou na světě ze které se budete těšit i po smrti 😀 😀


Budeme nejrychlejší v celém širém URNOVÉM HÁJI 😀 😀DD

Omlouvám se předem za citovou ůjmu slabším povahám kterou jsem svými morbidními řečmi způsobil 😀
Gratuluju všem zvoleným pacošům, a děkuji porotě za získání krásného ocenění.Je to motivující pro další rok, ve kterém mě opět čeká plno předělávek. Ale těším se na to, jinak by se totiž člověk nudil...


Takže ještě jednou díky 🙂
Slza ukanula - jsem dojat....., dokonce 2x.

Moc díky Fšem, už samotná nominace pro mě byla překvapením a ohromným potěšením. Samotné vítězství tento fakt už "jenom" korunuje. Obraz hvězdy bude na věky uložen na četstném místě, hnedka vedle společné svatební fotografie.

Velké díky samozřejmě patří mé manželce, bez níž by se nic z tohoto proč si tu dneska teďka tahám moudra z paty nedělo.

Slavnostě zde slibuji, že z mé strany to byla ojedinělá a neopakovatelná akce. Stát se pacošem v kategorii tahoun srazů bez toho abych se jediného srazu regulérně zúčastnil je věc opravdu nevídaná 😀

Ještě jednou moc díky.
Děkuji, tohle jsem skutečně, ale skutečně nečekal...

Dále bych chtěl poděkovat Bohu, Mohamedovi a všem dalším Nejvyšším, (abych nikoho neurazil). Dále děkuji mamince, tatinkovi, že se jim povedl takový synek😀....

Nechme toho😀 Mockrát všem děkuji za udělení Pacoše, moc si ho vážím, ale bohužel jsem nucen Vám slíbit, že tento rok ho už neobhájím...

A pokud bych mohl skutečně a zcela vážně někomu poděkovat, tak to bude moje manželka Eva, která jediná od začátku stála při mně, věřila mi a podporovala mě ve stavbě...
Děkuju hezky, na důkaz svého pacošství sem dnes rozjel web www.skoda100.cz a slibuju že se budu činit. Gratuluju ostatním oceněným a věřím že nás to naše šílenství dlouho vydží a nepoleví.
Uplně jsem v tý eufórii zapomněl pogratulovat ostatním, kteří získali titul, takže to teď napravím. TAKŽE VELKÁ GRATULACE VŠEM PACOŠŮM!!😉 Kdybych už po včerejšku neměl toho chlastu dost, tak bych to snad i šel zapít...🙂
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! JE TO DOMAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! DÍKY MOC VŠEM!! Letošní Silvestr je fakt bombózní, zrovna jsem se vrátil ze zatim nejlepší oslavy Silvestra, co jsem zažil a tohle na mě čekalo, to je prostě ... Ani nenacházím ta správná slova, která by to nejlíp vystihla!! Eště jednou díky moc porotcům i všem na tomhle webu!!
Vazeni Pacosi 2006,


Prijmete moji gratulaci,preji Vam a vsem eRkarum jeste plodnejsi rok pro vas a vase eR milacky v roce 2007 ! 🙂
Jsem zaskočen a zaRažen...


Je to pRo mě motivace nejmotivujícnější. A ačkoli jsem nechtěl, přece jenom je zde místo pro novoRoční předsevzetí. Slavnostně slibuji, že začnu pRavidelně aktualizovat svůj článek, když jsem teď staR 🙂


Díky moc!
Moc děkuji, kolegům gratuluji a po vzoru Káji: Letos jsem to opravdu nečekal 😉.
gratuluji všem oceněným a všem přítomným i nepřítomným přeji mnoho zdaru v novém roce.

Limsik
gratuluji vsem PACOSum a Ja samozrejmne moc dekuji 🙂 a jem moc rad ze sem patrim 🙂
Gratuluji všem oceněným pacošům a přeji všem moc pěkný rok 2007. Martin Kraucher
Co na to říci ? ..... snad Díky ... 🙂)
Vsetci prijmite moje gratulacie ! A vsetko dobRe v NOVOM ROKU! Vlado.
Díky, nevěřil jsem svým očím, nemyslím si o sobě, že bych byl až tak trpělivý při odpovědích na "chytré otázky", občas si do tazatele i rejpnu. Právě proto si ocenění moc vážím a ještě jednou za ně děkuji.
Tak jsem doufal,že budu první (je 6.51 a právě jsem se vrátil z hraní) a on mě Jake předběhne. Jinak gratulace všem!
Hůůůstý 🙂 Konečně můžu tatovi rikat ze je pacos aniz bych za to dostal vynadano protoze pacos je 🙂)
Taky jsem napnutej Dejvide 😀DD

Ráno jsem nachystal hvězdičky, napsal na ně jména, ale v editu to ještě není 😉
Tak už se to nezadržitelně blíží, napětí by se dalo krájet...😉 Jsem opravdu zvědav, kdo se dostane do pomyslné síně slávy... Škoda jen, že se v noci nedostanu na net...
No vzrůšo bude Lucko nejdřív ze všech vymámit nominace a pak ještě jejich hlasy. Vím o čem mluvím 😀DD

Jinak samozřejmě může být zajímavé, že když se velká část aktivní společnosti přesune do poroty, je to jasná výhra pro ten zbytek 😉

Ale nechme budoucnost v budoucnu, byť už zas není daleká, páč hwono to zas huteče, žehjo ;oD
juu, takže příští rok budeme mit hooodne porotcu, to bude ale vzruso😀
Takže víme zase 😮°....😀
Ahoj pacoši, nadšenci, eRkaři, hunderťáci, bratři a sestry,

Tak všichni čtyři porotci už vyřkli své verdikty a ....

...a na jména vítězů jednotlivých kategorií si samozřejmě počkejte do prvních minut nového roku, jak jsem slíbil.

Aby jste neřekli, že skrblim informace, tak pustím ven trochu statistik voleb. Studenti mat-fys si to možná z vyřčených indicií dokážou spočítat 😀

Splnilo se mi přání, aby bylo vítězů co nejvíc. Za rok 2006 bude uděleno 16 Zlatých pacošů.

Ve dvou kategoriích každý z porotců volil jinak, takže jsou tam čtyři vítězové.

Ve třech kategoriích prvenství sdílí dva pacoši.

V jedné jediné kategorii se porotci nezávisle na sobě shodli na jediném jméně.

V soupisce vítězů je jedna žena.

Tři z pacošů sdílí vítězství ve více než jedné kategorii, takže ačkoliv bude uděleno Zlatých pacošů 16, týká se to 13 jmen.

Je to výsledek, který bych sám nikdy nevymyslel a to mě na tom móóóc baví.

Při této příležitosti přeji všem krásné svátky bohatého džežíška Vám i Vašim vozům a těšme se na nový rok 2007.

Z Ústí zdraví hravý Láďa, ladič pravý 😀
až teď jsem si všiml, že jsem byl taky nominovanej... 🙂

ERka zářej i v zahraničních filmech a seriálech... jedno erko se objeví ve noční scéně zaparkovaný na ulici v jednom z dílů Profesionálů (těch původních, ne toho novodobýho shitu co dávali jeden čas na Nově...). Pokud si dobře pamatuju, bylo oranžový a bylo na Sprintech... jeslti to byly 13´ nebo 14´ jsem si ale opravdu nevšiml... 🙂
Další film: Tak momentálně od 9:50hod. dneska dávají na Nově film "😜okus o vraždu" kde opět Jana Brejchová jezdí ERKEM, film je černobílý tak ani nevím jakou má barvu🙁 ale je to dvouoké ÉREČKO bohužel jsem si ani nevšimnul jaké má hrdlo nádrže.
😉
Ahoj, ahoj, ahoj!!! Jsem tu zase ja, zly Muf - super skudce! Vzdy se nabouram na tento web a skodim svymi kritickymi nazory a popichuji co se do Vas vejde... Ano jsem to skutecne ja Hípa Strekovsky, ktery primo v podhradi Strekova uz nejaky ten rok kvalitne stavi/nestavi svuj vuz snu! Bouhuzel pro tyto stranky je to auto jehoz nazev zde nemuzu napsat, snad jen malymi pismenky a po slabikach... stavim si:


ra pi da !!! 🙂))


A jen jsem chtel Vam vsem ze srdce podekovat ze JSTE! A vybrali JSTE me do elity teto souteze o Nejnakažlivějšího nadšence Roku 2006!!! Uz jen ta nominace je pro me vyhrou! Ale nebudu se zlobit, pokud vyhraju a budu se moci pristi rok opet svym kritickym prstokladem vyjadrit o dalsi elite. A to si piste, ze tak nezucastneneho ErKARE by JSTE skutecne pani porotci potrebovali!!! Hlavne timto zdravim RST!!! AHOJ!!! 😉


...tak dost bylo sachetnich vystupu a libani nartovych kosti, zkratka, at to dopdne, jak to dopadne, stejne uz ted jsem rad, ze me berete i kdyz jsem mel jen 4-dverove provedeni ErKa - Hrocha, ale bylo to peklo... ale to co je za peklem, to se teprv chysta je to TRISTAN!!!
Děkuji Edisi, už jsem tu na to někdy odpovídal, tak jen stručně - já už jsem se právě provařil a přízně nabažil až až, takže spíš už vyklízím pozice a jestli za něco cítím zodpovědnost, tak abych svým webo-erko-exhibicionismem nezastínil někoho šikovnýho, pracovitýho, kdo si přízeň zaslouží přinejmenší stejnou měrou.

Anketa Zlatý pacoš má dva základní cíle:


Tak nějak poděkovat lidem, kteří se kolem kulatých zádomotoratých škůdek a tohoto webu pohybují za jejich přízeň a vlastní přispění.


Druhak bychom rádi upozornili na Ty, jejichž práce, návody a vůle pomoci ostatním jsou nevšední a příkladné. Protože příklady táhnou a nastavují laťku kvality, za což jim jistě patří veliké veřejné uznání.

Svým způsobem jsou nominace mnohem důležitější než vlastní vítězství, protože se toho do nich prostě vejde víc. Samotná volba vítěze ve většině kategorií bude pro většinu porotců jistě nelehká, protože se událo spousta dobrejch věcí, vážíme si mnoha lidí - našich kamarádů a tak to spíš bude o tom, jak se hlasy sečtou.

Do budoucna hodně upírám zrak na Slovensko, kde se najednou vyrojila záplava vymakanejch a v ničem neošizenejch eRek - ať už je to origem vonící Martinovo stroj, Vllladova chromová symfonie, Zabijakovo diabolské dielo či Mototechny zatím nezveřejněné překvápko. Doufám, že jednou někdo z Vás chalani zasedne v porotě a pomůže nám zmapovat Slovenskou eRko-scénu.

Černou můrou porotců je vždy, aby se na někoho nezapomělo, takže stalo-li se, odpusťte nám, rozhodně jsme nechtěli nikomu upřít místo na listině 😉

Přeju porotcům šťastnou ruku při volbě a Vám všem ať se daří ve všem, na co máknete 😉

Zdraví LL
Láďo já mýslím,že vítěz je tady celkem jasnej.Určitě mě většina eRkařů dá za pravdu,že pacoš číslo jedna jsi ty.


Myslím,že kdyby si na tyto stránky přestal psát ty tvé romány,tak je tu celkem nuda.Na druhou stranu za erko-pacoše považuju každýho,komu se při spatření Erka ve filmu udělá,tak nějak příjemno na srdíčku a ústa se mu rozjedou do blaženéno úsměvu.Určitě všichni víte o čem mluvím 🙂))))
Vzpomínám si, že někdy v 70 letech byl v kinech českej film - Známost sestry Aleny, hlavní hrdina jezdil s erkem rallye. Prolínalo se to celým filmem.
Docela me tesi, ze jsem nominovanej za nejnakazlivejsiho nadsence roku 2006. Pred tejdnem jsem byl prijat do nemocnice po tom, co me nejaci blbeckove zmlatili a hned jak me pustili, tak prvni co bylo doma, tak sem se byl podivat na polorozebranej motor a hned vecer sem v monterkach uz delal.Dalsi den sem jel ke strejdovy delat na karoserii. Mnozi z Vas me chapou, ale vysvetlete to mym rodicum!!!! 😀 😀 Rikaji, ze sem pacos, ale zaroven sou radi, ze se neco naucim, sem doma a nepoflakuju se venku s nejakou partou. KOukam jak sem se tu rozepsal o nicem 🙁( Jeste jednou diky za nominaci, uz tohle pro me hodne znamena....diky
Drazí kolegové, drahé kolegyně, drazí přátelé, dnes jsem se opět po pěti dnech dostal na internet a když jsem spatřil své jméno mezi nominovanými v kategorii Poháru konstruktérů, téměř mě to dojalo🙂 Rozhodně jsem nic takového nečekal a už jen ta nominace mi udělala velikou radost. Samozřejmě bych ale rád doplnil, že ta nominace nepatří jen mě, ale také mému tátovi, který se o to zasloužil více nežli já... Takže Vám velice děkujeme a i když třeba nebudeme mezi Zlatými pacoši zrovna my,moc se těším až se dozvím, kdo že to bude mezi těmi Zlatými pacoši roku 2006...
Jo jo, dávno si říkám, že nám chybí článek o erkách ve filmech. Mám pár fotek z některých filmů, na mnohé mám spadeno a ještě víc čeká na objevení. Takže zapisujte, ofocujte, shromažďujte 😉
Ještě na nominaci na Filmovo-eRkařký přínos světu by mohl být film Zlaté rybky kde hRál Radovan Lukavský vyšetřovatele vRažd a jezdil ve žlutém čtyřokém eRku🙂
To víš Radku, Tobě můžu věřit, ale manželku musím poslouchat! 😀DD
Jo jo, Bek to prodává právě v tom advokátovi, ale mě se tady nevěří... to furt Kopecký, hlavní hrdina... 😉)))
Jo RST, to je to, kulivá čemu jsem Ti v předvečer zveřejnění nominací volal a jak jsi to nebral 😀DD
Já si pamatuju že beck v nějakym filmu kopeckýmu říkal že tohle červený žihadlo(éro) někomu střelí a koupí si něco....a ještě na tomvydělá
Asi máš pravdu. RST nominoval Beka, já si nebyl jist. Žena si pamatovala, že tam jel erkem Kopecký, tak jsem mrknul do vyhledávače, kde jsem viděl jen popisky obsazení a usoudil jsem, že to byl asi hlavní aktér M.K., ale zjevně jsem se pletl. Možná si pletu filmy, možná Miloš Kopecký jezdil erkem v úplně jiném příběhu 😉
Prosím opravte mě pokud se pletu, ale nejezdil ve filmu Jak napálit advokáta erkem Josef Bek? MK řídil žiguli.


Předem přiznávám, že jsem nikdy neviděl začátek filmu...

Nominace:


Miloš Kopecký - za film "Jak napálit advokáta", kde se pRohání "bičem na holky"
Jezevec : je to o přístupu a ten máš velmi dobrý 🙂
Kdyz vydim sve jmeno v seznamu nominovanych.Mohu jen predstoupit pred schromazdeni pacosu a verejne priznat.


ANO JSEM ERKOHOLIK A NEHODLAM SE LECIT 🙂
Sebe bych z těch nominaci vypustil... je sice pravda, že stavím a už dlouho...., ale oproti ostatním nominovaným jsem jen břídil...-o)